كش

 در سالن توليد كش با استفاده از ماشين آلات روز اروپا انواع كش تخت در رنگها و سايزهاي متنوع توليد ميگردد، موارد مصرف كش توليدي از كش ماسك كاغذي شروع و تا كش جهت كمربند و زانوبندهاي طبي ادامه مي يابد و در صنايع پوشاك، ورزشي و پزشكي كاربرد فراواني دارد.