کش قیطان

قيطان : در سالن توليد قيطان (بندسمل) توليد شده كه با توجه به استفاده از تكنولوژي روز دنيا امكان توليد انواع بندها با كش مغزي و بدون كش مغزي جهت مصارف مختلف از جمله لباسهاي ورزشي و كفش ورزشي و كشهاي فانتزي مانند كش مو و ... وجود دارد.