ماشین نخ پلي استر ( D.T.Y ):


تماماً ساخت شركت AALIDHRA با سال ساخت 2008 و 2010 بوده و با سرعت توليد 1200 متر بر دقيقه امكان توليد دارد.