معرفي شركت رنگين نخ معين گرمسار

 

شركت رنگين نخ معين گرمسار با هدف توليد انواع نخ فيلامنت پلي استر پا به عرصه نساجي گذاشته كه بطور اجمالي اهداف اصلي و جانبي بشرح زير است :

  • ايجاد وضعيتهاي جديد شغلی
  • بهره گيري از آخرين روشهاي توليد نخ پلي استر، كش و نوار آلات
  • كاهش واردات محصول توليدي كارخانه
  • تحصيل ارز
  • تهيه مواد اوليه كارخانجات بافندگي و پوشاك كشور
  • ترويج روشهاي نوين ريسندگي و بافت منسوجات و گسترش مصرف توليدات الياف مصنوعي در سطح كشور

 

شركت رنگين نخ در حال حاضر با سطح اشتغالزايي بالغ بر 100 نفر قابليت توليد انواع نخ پلي استر، كش و نوار آلات را دارا ميباشد.